มุ่งมั่นพัฒนาสู่อาเซียนและสตาร์ทอัพกับเอสเอ็มอี

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสานประชารัฐ

สร้างคน

20 กว่าปีในการเดินทางของกลุ่มคนหนุ่มสาว ผู้เชื่อว่าการทำงานเพื่อสังคมมิใช่ความฝัน  จาก 5 ชีวิต  เป็น 10 ชีวิต จากร้อยคน สู่พันคน จนวันนี้เรามีสมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหมื่นแสนคน  ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาร่วมเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับเรา   และเราหวังว่าดอกผลของความดีงามเหล่านี้   จักขจรไปไกลแสนไกล

สร้างนวัตกรรม

บ้านนอกดอทคอม คือห้องปฏิบัติการทางสังคมที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนก่อให้เกิดโครงการที่เป็นนวตกรรมทางสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กรู้เอง การบำบัดยาเสพติดโดยชุมชน งานด้านสิทธิและสถานะบุคคล  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานพัฒนา  บ้านนอกทีวี  e-bannok  พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์   งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาสาสมัคร  และการระดมทุนเพื่อสังคม

สร้างการเปลี่ยนแปลง

โลกใบใหญ่หมุนเร็วขึ้นตามแรงเหวี่ยงของยุคสมัย   อุบัติภัยเกิดและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าใจหาย  ผู้คนจำนวนไม่น้อยถูกหลงลืมและปล่อยปละให้เผชิญกับปัญหาโดยลำพัง คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้สิทธิ  คนยากจน คนชายขอบ ยังคงไร้การเหลียวแลและถูกรังแก ถูกละเมิด  เราในฐานะพลเมืองของสังคมจึงเลือกที่จะคิด เลือกที่จะฝัน และลงมือกระทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

แสดงแบบ Card+Excerpt

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)